Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Genel Amacı
Bu program ile öğrenme güçlüğü olan bireylerin;

1. Algı ve bellek becerilerinin geliştirilmesi

2. Motor planlama becerilerinin geliştirilmesi

3. Dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi

4. Kendini düzenleme stratejilerinin kazandırılması

5. Sosyal uyum becerilerinin kazandırılması

6. Erken okuryazarlık, erken matematik, matematik, ilk okuma yazma, akıcı ve doğru okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama ve dil bilgisi alanlarında akademik becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.