İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Genel Amacı
Bu program ile işitme yetersizliği olan bireylerin;

1. İşitme cihazı, koklear implant veya diğer işitmeye yardımcı cihazlarıyla mevcut işitmelerini en iyi seviyede kullanmalarının sağlanması

2. Dil ve iletişim becerilerinin normal gelişim basamaklarını takip ederek gelişimlerinin desteklenmesi 3. İşitsel algı ve bilişsel becerilerini etkileşimli olarak kullanabilmelerinin sağlanması

3. Erken okuryazarlık becerilerinden başlayarak ileri düzey okuma yazma becerilerinin desteklenmesi 5. Erken matematik becerilerinden başlayarak ileri düzey matematik becerilerinin desteklenmesi

4. Dil edinimi sonrası iletişim, işitsel algı ve bilişsel becerilerini etkin kullanabilmelerinin desteklenmesi

5. Farklı ortamlarda iletişim sırasında kendine güveni, iletişim aksaklıklarında telafi edici stratejileri ve iletişimi bozan çevresel faktörlerle başa çıkma yöntemlerini kullanabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.