Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Genel Amacı
Bu program ile dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin;

1. Konuşma akıcılığının geliştirilmesi

2. Alıcı ve ifade edici dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi

3. Konuşma sesi bozukluğu (artikülasyon) ve sesbilgisel (fonolojik) becerilerinin geliştirilmesi

4. Anlaşılır konuşma için gerekli motor becerilerinin geliştirilmesi

5. Uygun konuşma rezonansını kazanmaları

6. Yaş, cinsiyet ve kültüre uygun ses özelliklerini kazanmaları hedeflenmektedir.