Ailelere Yönelik Hizmetler

Ailelere Yönelik Hizmetler

Ailelere Yönelik Hizmetler

Aile Eğitimi Nedir?

Aile eğitimi, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin gelişim ve kazanım sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ailenin; bireye verilen eğitim konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktır. Bu eğitimlerde çocukların gelişim durumu hakkında aile ve kurum arasında bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

Aile Bu Eğitimlerde;

  • Her seanstan sonra çocuğun gelişim süreci hakkında bilgilendirilir.
  • Aileye verilen eğitimlerin evdeki uygulanma süreci hakkında tavsiyeler verilir.
  • Ailenin çocuğu ile daha kaliteli zaman geçirmesi konusunda önerilerde bulunulur.
  • Aileye, hem özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin hem de kendilerinin yasal hakları konusunda bilgilendirme yapılır.

 

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı hizmetleri deneyimli psikologların desteği ile sürdürülmektedir. Bu hizmetler, anne ve babaların kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olur.

 

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmetleri öncelikli olarak çocuğun tanılanmasını, yerleştirme ve izleme süreçlerini kapsar. Rehberlik servisinin ilk ve öncelikli amacı bireyin kendisini tanımasına ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. 

Kurumumuzda bu çalışmalar iki yönlü olarak yapılır. İlk olarak yetersizliği bulunan öğrencilerin kendini kabulüne, psikolojik uyumuna yardımcı olmak; kişisel, mesleki ve eğitsel rehberlik alanlarında hizmet vermektir. ikincisi ise ailelere psikolojik destek sağlamak, aile eğitimleriyle gelişimlerine katkı sağlamaktır.